Global Navigation

Vader met CF.
dubbele ∆ 508 is vader

Top Navigation

Left Navigation

Content

Longtransplantatie: orgaandonatie

Er is niemand die sinds de ‘Grote Donorshow’ van BNN niet weet dat de beschikbaarheid van donororganen een groot probleem is in Nederland. En geen orgaantransplantatie, zonder orgaandonatie.

 

 
Donorshow

Klik op de afbeelding en kijk naar 'de grote Donorshow' van BNN
Klik op de afbeelding en kijk

 

Op vrijdag 1 juni 2007 zond de publieke omroep BNN de grote Donorshow uit. In de week daarvoor vielen politiek en media uit heel de wereld over elkaar heen van verontwaardiging. BNN had live een donornier te vergeven. Het bleek een grote maar geslaagde mediastunt.

Heel kort samengevat komt het neer op het volgende. De vraag naar donororganen is groter dan het aanbod. De vraag wordt steeds groter. Het aanbod ontwikkelt niet voldoende mee.

Ja haha, dat is duidelijk. Maar hoe komt dat? Er zijn veel verklaringen te geven daarvoor. Algemeen is de trend in Europa dat de vraag het aanbod steeds verder overtreft. Dat geldt ook in landen waar een systeem bestaat waarin iedereen automatisch donor is tenzij je dat aangeeft. Toch laten we in Nederland te veel mogelijke orgaandonaties liggen.

 
Ontwikkeling wachtlijst longen vs transplantatie

Klik voor een uitvergroting
Ontwikkeling wachtlijst (hart+) long(en) van 1991 - 2006 in landen aangesloten bij Eurotransplant. Bron: Eurotransplant

In Nederland ben je geen donor, tenzij

In de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 1998, is het zo geregeld dat niemand orgaandonor is, tenzij:
 

  1. Je dat hebt laten vastleggen in het Donorregister
  2. Je in het Donorregister hebt laten vastleggen dat je nabestaanden of een specifiek persoon (bijvoorbeeld Jomanda) dat mogen beslissen en die met donatie instemmen.
  3. Je niets hebt laten vastleggen in het Donorregister en je nabestaanden met donatie instemmen


Ruim 60% van de volwassen Nederlanders heeft geen keuze laten vastleggen in het Donorregister. Van de 40% die dat wel gedaan heeft stemt 57% in met orgaandonatie, van alle transplanteerbare organen (47%) of van specifieke organen/weefsel (10%).

Voor een belangrijk deel komen de nabestaanden dus te staan voor de moeilijke keuze over wel of geen orgaandonatie. Bij twijfel kiezen de meesten voor nee, blijkt uit onderzoek. In praktijk komt dat neer op 59% van de gevallen waarin de donatievraag aan nabestaanden wordt gesteld.

Een meerderheid van de mensen blijkt bovendien bij navraag eventueel wel een orgaan te willen ontvangen als dat nodig mocht zijn, maar is niet bereid zich op te geven als orgaandonor.
 

zaliger te ontvangen dan te geven?
 

 

Hoe krijgen we in Nederland meer donoren?

Stelselwijziging
Verandering van het stelsel. Met z’n allen en de Tweede Kamer in het bijzonder, kunnen we kiezen voor een wetswijziging waardoor iedereen automatisch donor is. Alleen als je dat niet wil zijn, laat je dat vastleggen. Een andere mogelijke stelselwijziging houdt in dat mensen verplicht worden een keuze aan te geven.

Organisatie orgaandonatie
Door een betere organisatie van orgaandonatie in ziekenhuizen. Nog steeds gaan veel organen voor donatie verloren in ziekenhuizen. De ziekenhuizen zien geen mogelijkheid om na te gaan of iemand donor wil zijn, willen nabestaanden niet met de vraag confronteren of hebben de capaciteit niet om een donorprocedure uit te voeren. De Nierstichting zet zich al jaren in voor een betere organisatie en begon met het subsidiëren van zogenaamde transplantatiefunctionarissen in ziekenhuizen. In elk ziekenhuis zou zo’n functionaris moeten bestaan.

Andere bronnen voor orgaandonatie
Nu wordt nog vooral gebruik gemaakt van organen van mensen die hersendood zijn. Dat zijn de hart beating donoren (HBD). De mogelijkheden om ook organen te conserveren nadat iemand door een hartstilstand is overleden, nemen toe. Daarmee neemt ook het aantal non hart beating donoren (NHBD)toe. De resultaten van transplanties met organen van NHB-donoren zijn goed. Het aandeel van NHB-donaties bij enkele of dubbele niertransplantaties is nu al bijna 20% (159NHBD, 360HBD, 278 Living Related). Ook voor longen begint de mogelijkheid reëel te worden, maar NHB-donatie staat hier nog aan het begin. In 2006 zijn in Nederland vier longtransplantaties gedaan met organen van NHB-donoren.

Voor nieren geldt bovendien dat gebruik gemaakt kan worden van levende donoren. In theorie is dit met beperkingen ook mogelijk voor longtransplantaties. De zogenaamde living related donor lobectomy is in Nederland nog niet echt een optie.

Op (veel) langere termijn zijn er nog twee andere bronnen voor orgaantransplantatie. Een daarvan is transplantatie met organen uit dieren, de zogenaamde xenotransplantatie. De ander is het gebruik maken van uit stamcellen gekweekte organen. Behalve medische bezwaren, bestaan voor beide ook nogal wat ethische bezwaren.
 

 

 
Donorcampagne

Afgekeurde donorcampagne

 


Op 22 februari 2007 trad een nieuw kabinet aan met minister Dr. A. Klink voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van zijn eerste beslissingen was het afkeuren van de nieuwe donorcampagne die op het punt stond te starten.


Hier en nu

Het kabinet zal zich echt harder in moeten spannen als zij  orgaantransplantatie serieus wil nemen. Maar ook wij kunnen met z'n allen wat doen.


Donorformulier invullen
Nog geen donorformulier ingevuld? Zet nabestaanden niet voor het blok. Laat ze niet in het ongewisse over jouw standpunt over orgaandonatie. Denk niet dat je te jong bent om er over na te denken. Of je nu 16 of 60 bent (vanaf 16 moet een vastgelegde wilsbeschikking in het Donorregister ook gerespecteerd worden door nabestaanden), iedereen loopt het risico bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk om het leven te komen. Niet leuk, wel waar.
 

Klik hier voor het donorformulier


Dus als je dat nog niet gedaan hebt, laat je keuze voor ja of nee gewoon vastleggen in het Donorregister. Zo moeilijk is dat niet. Download het formulier, vul het in en stuur het op. Een postzegel is niet eens nodig.


Vraag rond
Vraag in je omgeving of zij een donorformulier hebben ingevuld. En stimuleer mensen hun keuze vast te leggen. Dat kan door een mailtje, of een banner op je website. Ze zijn er in verschillende kleuren en smaken. Je kunt het ook bepreken tijdens de koffie of tijdens een wandeling.


Politiek achter de vodden
Breng orgaandonatie extra onder de aandacht van de politiek. Stel  kabinet en kamerleden vragen en laat weten wat je vindt. Stuur ze een mail of een brief. Maar houd het wel netjes. Het zijn ook maar mensen. Naar argumenten luisteren ze over het algemeen het best.

Als je lid bent van een partij, ga dan na wat het partijstandpunt over orgaandonatie is, en stel het onderwerp in de partij ter discussie. Je kunt dan bovendien je partijgenoten in de Tweede Kamer aanspreken op hun inzet.
 

Contactgegevens:


 

 
Overzicht transplantaties en wachtlijst longen


Wachtlijst longen per 31/12/06 resp 31/12/07

wachtenden op enkele of dubbele longtransplantatie 2006 2007
141 158


Transplantaties in 2006/2007

verrichte longtransplantaties in 2006 totaal: 53 64
enkel: 18 13
dubbel: 34 51


Gedoneerde longen in 2006

werkelijke orgaandonoren:   227
werkelijke longdonoren:   77
daarvan aantal niet gebruikte longdonoren: 31  
daarvan aantal donaties enkele long 6  
daarvan aantal donaties beide longen 40  

Bron: Eurotransplant, annual report 2006/yearly statistics 2007

De gemiddelde wachttijd voor donorlongen is daarmee opgelopen tot twee tot vier jaar. 

Bronnen

 

Voor bovenstaande beschrijving is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

 

Sidebar

Footer